Икономика

Гренада. Икономика, 1970-2016

Гренада. Икономика, размер

Гренада. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0190.0880.240.520.771.0
Брутен национален доход0.0190.0860.230.490.730.98
Добавена стойност0.0160.0750.190.460.680.88

Picture. Гренада. Икономика, дял, %, 1970-2016

Гренада. Икономика, ръст

Picture. Гренада. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Гренада. Икономика, структура

Гренада. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство20.023.612.55.95.27.3
Промишленост5.65.610.09.68.78.5
Строителство14.26.86.710.88.16.6
Търговия18.217.616.916.011.814.5
Транспорт9.312.518.617.112.911.5
Услуги32.733.935.340.653.451.7

Picture. Гренада. Икономика, структура, %, 2016

Гренада. Икономика, качество

Гренада. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт202.0990.02 452.05 118.07 366.09 469.0
Селско стопанство33.9198.8248.9264.3332.4591.8
Промишленост9.647.4198.0433.0563.3697.2

Picture. Гренада. Икономика, качество, 1970-2016

Гренада. Международна търговия

Гренада. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00990.0470.100.240.180.24
Внос0.0110.0780.170.310.380.43
Нетен износ-0.0014-0.032-0.065-0.074-0.20-0.18

Picture. Гренада. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Гренада. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор36.410.7
Ресурсно базирана икономика13.234.9
Производство на ниски технологии12.318.8
Производство на средни технологии28.025.1
Производство на високи технологии5.08.4
др.5.22.1

Гренада. Икономика, перспектива

Picture. Гренада. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir