Икономика

Грузия. Икономика, 1990-2016

Грузия. Икономика, размер

Грузия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт8.53.111.614.3
Брутен национален доход8.53.211.313.5
Добавена стойност8.02.910.212.6

Picture. Грузия. Икономика, дял, %, 1990-2016

Грузия. Икономика, ръст

Picture. Грузия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Грузия. Икономика, структура

Грузия. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство31.521.78.39.1
Промишленост27.018.215.916.8
Строителство9.23.96.08.2
Търговия7.015.818.818.8
Транспорт7.415.011.49.9
Услуги17.825.439.637.3

Picture. Грузия. Икономика, структура, %, 2016

Грузия. Икономика, качество

Грузия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 563.0648.02 750.03 651.0
Селско стопанство467.3133.5200.2290.9
Промишленост401.4112.0385.4536.6

Picture. Грузия. Икономика, качество, 1990-2016

Грузия. Международна търговия

Грузия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ3.40.704.16.2
Внос3.91.26.18.5
Нетен износ-0.48-0.51-2.1-2.2

Picture. Грузия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Грузия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор18.112.5
Ресурсно базирана икономика38.026.7
Производство на ниски технологии7.016.6
Производство на средни технологии24.330.7
Производство на високи технологии6.612.6
др.6.01.00

Грузия. Икономика, перспектива

Picture. Грузия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir