Икономика

Гана. Икономика, 1970-2016

Гана. Икономика, размер

Гана. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт3.55.210.08.032.242.8
Брутен национален доход3.55.29.87.731.641.4
Добавена стойност3.74.810.07.530.340.0

Picture. Гана. Икономика, дял, %, 1970-2016

Гана. Икономика, ръст

Picture. Гана. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Гана. Икономика, структура

Гана. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство36.250.934.530.729.818.9
Промишленост12.49.912.515.710.610.5
Строителство2.61.81.95.58.513.7
Търговия5.38.311.511.112.212.3
Транспорт14.310.018.115.312.516.6
Услуги29.119.121.421.826.528.0

Picture. Гана. Икономика, структура, %, 2016

Гана. Икономика, качество

Гана. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт413.0484.0682.0422.01 313.01 517.0
Селско стопанство157.5227.8235.0121.0368.1268.1
Промишленост53.944.385.561.9130.9149.0

Picture. Гана. Икономика, качество, 1970-2016

Гана. Международна търговия

Гана. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.560.301.12.49.517.5
Внос0.580.331.63.413.920.6
Нетен износ-0.016-0.024-0.59-0.91-4.4-3.1

Picture. Гана. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Гана. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор51.014.5
Ресурсно базирана икономика9.520.0
Производство на ниски технологии1.314.6
Производство на средни технологии3.341.0
Производство на високи технологии0.498.9
др.34.40.97

Гана. Икономика, перспектива

Picture. Гана. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir