Икономика

Гренландия. Икономика, 1970-2016

Гренландия. Икономика, размер

Гренландия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0690.471.01.12.32.3
Брутен национален доход0.0620.420.931.02.22.2
Добавена стойност0.0670.460.991.02.22.2

Picture. Гренландия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Гренландия. Икономика, ръст

Picture. Гренландия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Гренландия. Икономика, структура

Гренландия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство10.510.510.510.88.312.8
Промишленост8.88.88.89.06.25.9
Строителство5.95.95.96.111.29.3
Търговия13.913.913.914.412.312.7
Транспорт13.913.913.914.313.812.6
Услуги47.047.046.945.448.146.7

Picture. Гренландия. Икономика, структура, %, 2016

Гренландия. Икономика, качество

Гренландия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 489.09 362.918 086.918 765.140 723.840 468.8
Селско стопанство154.0968.51 871.01 939.03 257.14 978.8
Промишленост128.2806.41 557.81 610.22 455.92 311.3

Picture. Гренландия. Икономика, качество, 1970-2016

Гренландия. Международна търговия

Гренландия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0200.270.650.390.710.77
Внос0.0910.570.770.631.91.3
Нетен износ-0.071-0.30-0.12-0.24-1.2-0.50

Picture. Гренландия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Гренландия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор69.38.7
Ресурсно базирана икономика19.529.8
Производство на ниски технологии0.1318.1
Производство на средни технологии2.828.6
Производство на високи технологии0.2310.0
др.8.14.7

Гренландия. Икономика, перспектива

Picture. Гренландия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir