Икономика

Гамбия. Икономика, 1970-2016

Гамбия. Икономика, размер

Гамбия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0960.500.710.780.950.99
Брутен национален доход0.0960.500.690.750.940.96
Добавена стойност0.0880.530.790.770.900.93

Picture. Гамбия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Гамбия. Икономика, ръст

Picture. Гамбия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Гамбия. Икономика, структура

Гамбия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство48.826.717.825.030.720.6
Промишленост7.310.08.88.29.18.2
Строителство2.87.75.06.93.95.6
Търговия27.130.750.438.826.428.7
Транспорт2.13.94.78.512.416.3
Услуги11.921.013.317.517.420.6

Picture. Гамбия. Икономика, структура, %, 2016

Гамбия. Икономика, качество

Гамбия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт215.0834.0772.0636.0563.0484.0
Селско стопанство95.7234.2154.0156.0162.994.3
Промишленост14.387.375.951.048.437.6

Picture. Гамбия. Икономика, качество, 1970-2016

Гамбия. Международна търговия

Гамбия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0320.120.310.370.0990.15
Внос0.0430.330.420.450.250.33
Нетен износ-0.011-0.21-0.10-0.076-0.15-0.18

Picture. Гамбия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Гамбия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор28.016.7
Ресурсно базирана икономика34.035.8
Производство на ниски технологии1.925.4
Производство на средни технологии32.415.4
Производство на високи технологии1.15.3
др.2.61.5

Гамбия. Икономика, перспектива

Picture. Гамбия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir