Икономика

Гвинея. Икономика, 1970-2016

Гвинея. Икономика, размер

Гвинея. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.772.03.94.36.98.5
Брутен национален доход0.711.83.74.26.87.8
Добавена стойност0.832.24.34.16.56.4

Picture. Гвинея. Икономика, дял, %, 1970-2016

Гвинея. Икономика, ръст

Picture. Гвинея. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Гвинея. Икономика, структура

Гвинея. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство18.118.119.722.718.620.2
Промишленост23.323.324.821.527.327.9
Строителство8.48.48.811.27.19.0
Търговия33.833.932.827.821.219.6
Транспорт4.54.53.95.15.24.5
Услуги11.911.810.011.720.818.8

Picture. Гвинея. Икономика, структура, %, 2016

Гвинея. Икономика, качество

Гвинея. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт182.0443.0647.0485.0635.0684.0
Селско стопанство35.586.6139.3105.8111.0104.1
Промишленост45.8111.5175.8100.1163.0144.2

Picture. Гвинея. Икономика, качество, 1970-2016

Гвинея. Международна търговия

Гвинея. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.120.340.650.482.12.5
Внос0.170.451.10.863.05.1
Нетен износ-0.052-0.12-0.40-0.39-0.88-2.7

Picture. Гвинея. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Гвинея. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор30.011.2
Ресурсно базирана икономика33.441.6
Производство на ниски технологии0.6515.8
Производство на средни технологии1.220.6
Производство на високи технологии0.349.6
др.34.41.1

Гвинея. Икономика, перспектива

Picture. Гвинея. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir