Икономика

Екваториална Гвинея. Икономика, 1970-2016

Екваториална Гвинея. Икономика, размер

Екваториална Гвинея. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0210.0560.171.516.310.7
Брутен национален доход0.0210.0560.181.09.67.1
Добавена стойност0.0200.0530.151.516.410.7

Picture. Екваториална Гвинея. Икономика, дял, %, 1970-2016

Екваториална Гвинея. Икономика, ръст

Picture. Екваториална Гвинея. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Екваториална Гвинея. Икономика, структура

Екваториална Гвинея. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство15.115.014.25.81.12.5
Промишленост18.518.614.969.266.044.5
Строителство0.810.800.881.98.45.5
Търговия28.127.924.97.78.39.5
Транспорт17.017.416.34.33.68.2
Услуги20.520.328.811.212.729.8

Picture. Екваториална Гвинея. Икономика, структура, %, 2016

Екваториална Гвинея. Икономика, качество

Екваториална Гвинея. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт68.0218.0398.02 459.017 136.08 742.0
Селско стопанство9.630.851.0137.9181.9221.7
Промишленост11.838.453.21 655.111 367.83 890.3

Picture. Екваториална Гвинея. Икономика, качество, 1970-2016

Екваториална Гвинея. Международна търговия

Екваториална Гвинея. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00750.0210.0491.414.05.6
Внос0.00950.0460.0820.949.64.5
Нетен износ-0.0020-0.026-0.0330.454.41.0

Picture. Екваториална Гвинея. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Екваториална Гвинея. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор86.27.5
Ресурсно базирана икономика6.325.0
Производство на ниски технологии0.005616.2
Производство на средни технологии7.042.2
Производство на високи технологии0.0547.5
др.0.371.6

Екваториална Гвинея. Икономика, перспектива

Picture. Екваториална Гвинея. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir