Икономика

Гърция. Икономика, 1970-2016

Гърция. Икономика, размер

Гърция. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт13.156.897.9131.7299.4192.7
Брутен национален доход13.358.5100.0132.6293.2193.7
Добавена стойност13.856.392.1117.7264.4167.9

Picture. Гърция. Икономика, дял, %, 1970-2016

Гърция. Икономика, ръст

Picture. Гърция. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Гърция. Икономика, структура

Гърция. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство10.510.48.46.13.34.0
Промишленост20.120.319.114.011.213.8
Строителство8.17.96.77.04.52.5
Търговия19.120.820.120.917.616.8
Транспорт9.29.59.310.611.09.9
Услуги32.931.136.341.552.553.0

Picture. Гърция. Икономика, структура, %, 2016

Гърция. Икономика, качество

Гърция. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 517.05 900.09 552.011 822.026 154.017 230.0
Селско стопанство166.9606.0758.4642.6754.3595.7
Промишленост320.21 184.61 717.41 476.52 588.12 074.3

Picture. Гърция. Икономика, качество, 1970-2016

Гърция. Международна търговия

Гърция. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.011.014.531.266.258.7
Внос2.014.424.845.792.060.1
Нетен износ-0.96-3.4-10.3-14.5-25.8-1.4

Picture. Гърция. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Гърция. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор20.028.2
Ресурсно базирана икономика43.517.5
Производство на ниски технологии10.814.3
Производство на средни технологии13.724.5
Производство на високи технологии9.014.0
др.3.01.5

Гърция. Икономика, перспектива

Picture. Гърция. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir