Икономика

Гватемала. Икономика, 1970-2016

Гватемала. Икономика, размер

Гватемала. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.77.06.817.241.368.8
Брутен национален доход1.77.06.717.040.166.9
Добавена стойност1.87.57.318.339.967.0

Picture. Гватемала. Икономика, дял, %, 1970-2016

Гватемала. Икономика, ръст

Picture. Гватемала. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Гватемала. Икономика, структура

Гватемала. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство28.726.127.224.011.410.7
Промишленост17.919.918.016.923.822.8
Строителство1.73.12.83.94.23.9
Търговия16.916.617.018.121.827.1
Транспорт5.04.95.15.38.27.9
Услуги29.829.329.931.730.627.6

Picture. Гватемала. Икономика, структура, %, 2016

Гватемала. Икономика, качество

Гватемала. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт302.0964.0736.01 476.02 825.04 147.0
Селско стопанство92.5268.6213.7377.8312.3433.3
Промишленост57.8205.5141.5266.1650.4921.4

Picture. Гватемала. Икономика, качество, 1970-2016

Гватемала. Международна търговия

Гватемала. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.472.32.05.210.713.4
Внос0.432.52.37.115.018.8
Нетен износ0.042-0.16-0.29-1.9-4.3-5.3

Picture. Гватемала. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Гватемала. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор29.410.7
Ресурсно базирана икономика29.125.9
Производство на ниски технологии23.117.2
Производство на средни технологии12.532.1
Производство на високи технологии3.413.3
др.2.50.96

Гватемала. Икономика, перспектива

Picture. Гватемала. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir