Икономика

Гвинея-Бисау. Икономика, 1970-2016

Гвинея-Бисау. Икономика, размер

Гвинея-Бисау. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.280.470.610.360.851.1
Брутен национален доход0.280.440.580.350.851.1
Добавена стойност0.280.450.610.350.831.1

Picture. Гвинея-Бисау. Икономика, дял, %, 1970-2016

Гвинея-Бисау. Икономика, ръст

Picture. Гвинея-Бисау. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Гвинея-Бисау. Икономика, структура

Гвинея-Бисау. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство47.544.344.643.346.244.2
Промишленост13.111.98.214.412.213.5
Строителство8.27.810.00.341.21.3
Търговия20.724.025.723.718.921.1
Транспорт3.03.43.73.64.55.2
Услуги7.68.77.814.616.914.7

Picture. Гвинея-Бисау. Икономика, структура, %, 2016

Гвинея-Бисау. Икономика, качество

Гвинея-Бисау. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт395.0586.0603.0292.0546.0618.0
Селско стопанство187.4247.3268.9123.5246.2268.2
Промишленост51.666.349.641.065.281.7

Picture. Гвинея-Бисау. Икономика, качество, 1970-2016

Гвинея-Бисау. Международна търговия

Гвинея-Бисау. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0100.0530.0730.0680.170.27
Внос0.0760.180.240.0860.300.32
Нетен износ-0.066-0.12-0.16-0.018-0.13-0.047

Picture. Гвинея-Бисау. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Гвинея-Бисау. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор96.916.7
Ресурсно базирана икономика1.541.6
Производство на ниски технологии0.4713.6
Производство на средни технологии1.020.1
Производство на високи технологии0.147.2
др.0.0170.81

Гвинея-Бисау. Икономика, перспектива

Picture. Гвинея-Бисау. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir