Икономика

Хонконг. Икономика, 1970-2016

Хонконг. Икономика, размер

Хонконг. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт3.828.976.9171.7228.6320.9
Брутен национален доход3.828.574.8173.0233.5331.7
Добавена стойност3.727.675.1164.7223.6311.7

Picture. Хонконг. Икономика, дял, %, 1970-2016

Хонконг. Икономика, ръст

Picture. Хонконг. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Хонконг. Икономика, структура

Хонконг. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство0.890.960.280.0910.0550.067
Промишленост21.322.017.37.73.72.6
Строителство6.96.55.14.93.34.7
Търговия19.119.723.724.527.025.6
Транспорт8.18.110.410.911.110.0
Услуги43.742.843.151.854.857.1

Picture. Хонконг. Икономика, структура, %, 2016

Хонконг. Икономика, качество

Хонконг. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт984.05 872.013 306.025 762.032 545.043 943.0
Селско стопанство8.554.136.722.517.428.4
Промишленост202.21 235.32 252.91 908.21 189.01 101.8

Picture. Хонконг. Икономика, качество, 1970-2016

Хонконг. Международна търговия

Хонконг. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ3.625.690.2216.4469.4601.3
Внос3.325.883.6208.8456.0594.5
Нетен износ0.29-0.156.67.613.46.8

Picture. Хонконг. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Хонконг. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор2.14.5
Ресурсно базирана икономика6.08.2
Производство на ниски технологии11.211.5
Производство на средни технологии14.114.6
Производство на високи технологии55.454.9
др.11.26.4

Хонконг. Икономика, перспектива

Picture. Хонконг. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir