Икономика

Хондурас. Икономика, 1970-2016

Хондурас. Икономика, размер

Хондурас. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.823.13.67.215.821.5
Брутен национален доход0.792.83.37.015.120.0
Добавена стойност0.823.13.56.815.520.7

Picture. Хондурас. Икономика, дял, %, 1970-2016

Хондурас. Икономика, ръст

Picture. Хондурас. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Хондурас. Икономика, структура

Хондурас. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство28.521.721.015.211.912.7
Промишленост16.817.420.224.920.021.0
Строителство5.86.65.96.26.15.6
Търговия17.219.414.415.616.817.5
Транспорт9.09.89.38.16.97.5
Услуги22.725.129.130.138.435.7

Picture. Хондурас. Икономика, структура, %, 2016

Хондурас. Икономика, качество

Хондурас. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт303.0832.0734.01 102.01 933.02 361.0
Селско стопанство86.0180.5150.1158.4224.1288.6
Промишленост50.8145.1144.7259.3378.9477.2

Picture. Хондурас. Икономика, качество, 1970-2016

Хондурас. Международна търговия

Хондурас. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.311.51.83.97.29.2
Внос0.351.61.74.810.112.5
Нетен износ-0.044-0.130.019-0.89-2.8-3.3

Picture. Хондурас. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Хондурас. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор32.99.4
Ресурсно базирана икономика18.824.7
Производство на ниски технологии31.525.4
Производство на средни технологии13.127.6
Производство на високи технологии0.5512.1
др.3.10.80

Хондурас. Икономика, перспектива

Picture. Хондурас. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir