Икономика

Хърватия. Икономика, 1990-2016

Хърватия. Икономика, размер

Хърватия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт16.621.859.851.2
Брутен национален доход13.921.157.249.7
Добавена стойност15.118.151.443.1

Picture. Хърватия. Икономика, дял, %, 1990-2016

Хърватия. Икономика, ръст

Picture. Хърватия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Хърватия. Икономика, структура

Хърватия. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство7.56.44.84.1
Промишленост38.424.420.221.0
Строителство6.25.06.75.4
Търговия15.514.715.517.5
Транспорт9.210.19.69.5
Услуги23.139.543.142.6

Picture. Хърватия. Икономика, структура, %, 2016

Хърватия. Икономика, качество

Хърватия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 479.04 917.013 823.012 159.0
Селско стопанство236.8262.2575.1414.5
Промишленост1 215.3997.02 398.52 145.7

Picture. Хърватия. Икономика, качество, 1990-2016

Хърватия. Международна търговия

Хърватия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ7.57.922.525.2
Внос7.68.622.823.7
Нетен износ-0.038-0.66-0.251.4

Picture. Хърватия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Хърватия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор9.914.6
Ресурсно базирана икономика24.017.0
Производство на ниски технологии21.321.9
Производство на средни технологии26.129.0
Производство на високи технологии14.714.1
др.4.13.4

Хърватия. Икономика, перспектива

Picture. Хърватия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir