Икономика

Индонезия. Икономика, 1970-2016

Индонезия. Икономика, размер

Индонезия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт10.484.8133.9175.7755.1932.3
Брутен национален доход10.784.6133.4170.1761.2941.3
Добавена стойност9.878.8132.3172.6735.2899.0

Picture. Индонезия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Индонезия. Икономика, ръст

Picture. Индонезия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Индонезия. Икономика, структура

Индонезия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство42.722.116.214.514.314.0
Промишленост14.635.431.337.634.630.0
Строителство2.74.84.65.09.410.8
Търговия21.618.621.119.716.816.7
Транспорт3.45.06.95.47.59.2
Услуги15.114.119.917.817.419.4

Picture. Индонезия. Икономика, структура, %, 2016

Индонезия. Икономика, качество

Индонезия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт90.0573.0735.0831.03 113.03 570.0
Селско стопанство36.1117.5117.8118.2433.6480.2
Промишленост12.3188.8227.6307.31 047.31 033.1

Picture. Индонезия. Икономика, качество, 1970-2016

Индонезия. Международна търговия

Индонезия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.324.432.071.2183.5177.9
Внос1.516.728.352.3169.2170.7
Нетен износ-0.187.63.718.814.37.2

Picture. Индонезия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Индонезия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор28.416.5
Ресурсно базирана икономика31.019.4
Производство на ниски технологии18.313.3
Производство на средни технологии16.033.9
Производство на високи технологии5.315.2
др.1.01.8

Индонезия. Икономика, перспектива

Picture. Индонезия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir