Икономика

Ирландия. Икономика, 1970-2016

Ирландия. Икономика, размер

Ирландия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт4.421.849.499.9222.0304.8
Брутен национален доход4.721.945.887.0185.9251.9
Добавена стойност3.920.344.988.8201.1282.4

Picture. Ирландия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Ирландия. Икономика, ръст

Picture. Ирландия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Ирландия. Икономика, структура

Ирландия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство15.911.28.12.81.11.00
Промишленост19.520.723.428.324.436.6
Строителство9.911.55.97.21.72.8
Търговия15.914.016.013.612.29.7
Транспорт11.99.110.211.813.112.6
Услуги26.933.536.436.347.637.3

Picture. Ирландия. Икономика, структура, %, 2016

Ирландия. Икономика, качество

Ирландия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 492.06 339.013 831.025 944.047 969.064 497.0
Селско стопанство210.0662.71 014.7649.9459.1596.4
Промишленост257.01 219.42 942.36 519.010 613.821 841.5

Picture. Ирландия. Икономика, качество, 1970-2016

Ирландия. Международна търговия

Ирландия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.59.627.094.4228.9370.6
Внос1.812.624.880.5191.9303.5
Нетен износ-0.36-3.02.213.836.967.1

Picture. Ирландия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Ирландия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор4.58.8
Ресурсно базирана икономика34.818.5
Производство на ниски технологии7.211.9
Производство на средни технологии13.520.9
Производство на високи технологии39.136.6
др.1.13.3

Ирландия. Икономика, перспектива

Picture. Ирландия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir