Икономика

Израел. Икономика, 1970-2016

Израел. Икономика, размер

Израел. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт6.024.058.8132.3233.6317.7
Брутен национален доход5.822.856.7124.1229.1313.9
Добавена стойност6.222.853.5118.4208.4284.7

Picture. Израел. Икономика, дял, %, 1970-2016

Израел. Икономика, ръст

Picture. Израел. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Израел. Икономика, структура

Израел. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство5.85.22.91.41.71.3
Промишленост25.820.622.019.617.715.1
Строителство8.66.75.25.15.25.8
Търговия9.811.09.410.210.712.2
Транспорт12.610.011.613.313.013.4
Услуги37.446.649.050.451.652.3

Picture. Израел. Икономика, структура, %, 2016

Израел. Икономика, качество

Израел. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2 114.06 404.013 074.022 006.031 459.038 788.0
Селско стопанство124.6314.5339.1278.4473.4453.1
Промишленост558.31 252.12 613.23 860.24 957.65 237.6

Picture. Израел. Икономика, качество, 1970-2016

Израел. Международна търговия

Израел. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.38.917.647.181.796.2
Внос2.411.420.647.276.989.5
Нетен износ-1.1-2.5-3.0-0.134.96.6

Picture. Израел. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Израел. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор2.89.8
Ресурсно базирана икономика33.724.9
Производство на ниски технологии7.313.6
Производство на средни технологии19.331.2
Производство на високи технологии34.618.7
др.2.21.9

Израел. Икономика, перспектива

Picture. Израел. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir