Икономика

Индия. Икономика, 1970-2016

Индия. Икономика, размер

Индия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт59.6179.1316.9453.61 650.62 259.6
Брутен национален доход59.3179.8312.7448.61 632.92 231.4
Добавена стойност57.1165.7289.0415.81 531.52 034.4

Picture. Индия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Индия. Икономика, ръст

Picture. Индия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Индия. Икономика, структура

Индия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство44.037.630.724.118.917.4
Промишленост18.323.026.124.523.321.2
Строителство4.95.16.16.79.27.6
Търговия5.27.17.79.110.811.5
Транспорт3.43.75.76.86.56.9
Услуги24.123.423.628.731.335.4

Picture. Индия. Икономика, структура, %, 2016

Индия. Икономика, качество

Индия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт108.0257.0364.0431.01 341.01 706.0
Селско стопанство45.589.4102.195.3234.9266.5
Промишленост18.954.786.696.9289.4326.0

Picture. Индия. Икономика, качество, 1970-2016

Индия. Международна търговия

Индия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ2.411.523.261.7372.9433.3
Внос2.417.327.966.0447.3466.3
Нетен износ-0.069-5.9-4.7-4.3-74.4-32.9

Picture. Индия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Индия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор12.628.7
Ресурсно базирана икономика29.921.6
Производство на ниски технологии25.76.9
Производство на средни технологии20.020.4
Производство на високи технологии9.614.5
др.2.37.9

Индия. Икономика, перспектива

Picture. Индия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir