Икономика

Ирак. Икономика, 1970-2016

Ирак. Икономика, размер

Ирак. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.412.617.116.9117.1160.0
Брутен национален доход2.012.916.516.8118.7159.0
Добавена стойност3.519.327.521.0139.4170.8

Picture. Ирак. Икономика, дял, %, 1970-2016

Ирак. Икономика, ръст

Picture. Ирак. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Ирак. Икономика, структура

Ирак. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство16.24.718.94.65.14.1
Промишленост41.665.423.184.149.133.8
Строителство3.47.96.90.456.36.0
Търговия8.25.114.23.67.610.9
Транспорт5.94.28.64.75.810.2
Услуги24.612.828.32.426.035.0

Picture. Ирак. Икономика, структура, %, 2016

Ирак. Икономика, качество

Ирак. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт238.0920.0978.0717.03 808.04 301.0
Селско стопанство56.765.9298.141.2232.5188.9
Промишленост145.5924.2364.2750.32 227.21 549.0

Picture. Ирак. Икономика, качество, 1970-2016

Ирак. Международна търговия

Ирак. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.711.920.315.954.644.3
Внос0.392.511.810.447.243.9
Нетен износ1.39.48.55.57.40.42

Picture. Ирак. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Ирак. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор94.312.2
Ресурсно базирана икономика0.8819.1
Производство на ниски технологии0.05220.7
Производство на средни технологии0.1333.4
Производство на високи технологии0.02911.6
др.4.63.0

Ирак. Икономика, перспектива

Picture. Ирак. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir