Икономика

Иран. Икономика, 1970-2016

Иран. Икономика, размер

Иран. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт11.095.696.4111.6491.1425.4
Брутен национален доход10.596.596.3111.8491.2426.7
Добавена стойност10.696.994.9109.9500.2420.0

Picture. Иран. Икономика, дял, %, 1970-2016

Иран. Икономика, ръст

Picture. Иран. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Иран. Икономика, структура

Иран. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство13.510.912.78.86.49.8
Промишленост35.323.826.734.436.329.2
Строителство6.910.96.65.17.15.1
Търговия10.28.419.416.511.413.0
Транспорт4.78.07.07.410.010.3
Услуги29.438.027.628.028.832.6

Picture. Иран. Икономика, структура, %, 2016

Иран. Икономика, качество

Иран. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт385.02 473.01 714.01 688.06 586.05 299.0
Селско стопанство50.0273.5214.1145.5428.0510.7
Промишленост130.7597.1450.7571.02 435.01 527.7

Picture. Иран. Икономика, качество, 1970-2016

Иран. Международна търговия

Иран. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ2.013.112.823.5119.895.3
Внос2.327.522.921.795.188.5
Нетен износ-0.30-14.4-10.11.824.76.8

Picture. Иран. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Иран. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор67.411.0
Ресурсно базирана икономика11.014.5
Производство на ниски технологии2.118.1
Производство на средни технологии10.343.2
Производство на високи технологии0.2711.4
др.8.91.8

Иран. Икономика, перспектива

Picture. Иран. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir