Икономика

Италия. Икономика, 1970-2016

Италия. Икономика, размер

Италия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт113.0475.71 177.41 141.82 125.11 858.9
Брутен национален доход114.0478.61 162.91 137.42 120.81 863.1
Добавена стойност103.2447.01 075.21 022.81 911.51 668.8

Picture. Италия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Италия. Икономика, ръст

Picture. Италия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Италия. Икономика, структура

Италия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство8.76.03.52.82.02.1
Промишленост28.829.624.922.318.719.1
Строителство9.17.06.04.85.64.8
Търговия15.016.616.816.514.715.2
Транспорт7.58.38.39.49.79.2
Услуги30.932.540.544.149.249.6

Picture. Италия. Икономика, структура, %, 2016

Италия. Икономика, качество

Италия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2 110.08 431.020 610.019 928.035 578.031 279.0
Селско стопанство168.1475.4652.4508.6630.1587.5
Промишленост555.12 341.74 684.53 985.45 999.75 371.9

Picture. Италия. Икономика, качество, 1970-2016

Италия. Международна търговия

Италия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ17.296.3215.7293.0535.3554.3
Внос16.9108.7213.3283.3577.1491.3
Нетен износ0.26-12.42.39.6-41.863.0

Picture. Италия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Италия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор4.918.7
Ресурсно базирана икономика14.714.6
Производство на ниски технологии24.316.8
Производство на средни технологии41.832.1
Производство на високи технологии11.014.8
др.3.13.0

Италия. Икономика, перспектива

Picture. Италия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir