Икономика

Ямайка. Икономика, 1970-2016

Ямайка. Икономика, размер

Ямайка. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.73.35.39.013.214.1
Брутен национален доход1.83.34.78.712.713.4
Добавена стойност1.73.35.48.311.912.2

Picture. Ямайка. Икономика, дял, %, 1970-2016

Ямайка. Икономика, ръст

Picture. Ямайка. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Ямайка. Икономика, структура

Ямайка. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство6.07.55.76.75.97.6
Промишленост24.326.224.717.113.014.2
Строителство8.83.87.47.27.07.7
Търговия24.623.923.223.722.323.1
Транспорт6.45.89.410.39.78.0
Услуги29.832.929.634.942.139.5

Picture. Ямайка. Икономика, структура, %, 2016

Ямайка. Икономика, качество

Ямайка. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт925.01 536.02 177.03 389.04 692.04 879.0
Селско стопанство53.9114.4127.4211.2247.2323.4
Промишленост217.8398.4549.0537.5548.3603.9

Picture. Ямайка. Икономика, качество, 1970-2016

Ямайка. Международна търговия

Ямайка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.481.42.33.54.14.4
Внос0.411.11.84.66.66.3
Нетен износ0.0760.310.44-1.1-2.4-1.9

Picture. Ямайка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Ямайка. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор9.915.3
Ресурсно базирана икономика79.731.2
Производство на ниски технологии2.913.2
Производство на средни технологии3.927.9
Производство на високи технологии1.610.1
др.1.92.2

Ямайка. Икономика, перспектива

Picture. Ямайка. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir