Икономика

Япония. Икономика, 1970-2016

Япония. Икономика, размер

Япония. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт211.51 099.73 140.04 887.55 700.14 936.2
Брутен национален доход211.21 100.23 161.84 957.35 847.35 094.7
Добавена стойност209.31 103.73 089.44 895.15 686.24 897.9

Picture. Япония. Икономика, дял, %, 1970-2016

Япония. Икономика, ръст

Picture. Япония. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Япония. Икономика, структура

Япония. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство5.63.32.31.51.11.1
Промишленост38.631.930.525.823.722.5
Строителство6.88.28.96.94.85.5
Търговия16.217.015.116.216.416.9
Транспорт8.87.88.29.510.210.3
Услуги24.031.835.040.143.843.8

Picture. Япония. Икономика, структура, %, 2016

Япония. Икономика, качество

Япония. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2 016.09 333.025 218.038 323.044 341.038 640.0
Селско стопанство112.2312.7576.3588.6488.8414.6
Промишленост770.42 990.87 563.99 918.910 487.28 608.5

Picture. Япония. Икономика, качество, 1970-2016

Япония. Международна търговия

Япония. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ22.4147.6323.1519.3857.1797.5
Внос20.1160.0298.2449.4773.9749.7
Нетен износ2.3-12.424.969.983.347.8

Picture. Япония. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Япония. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор2.126.2
Ресурсно базирана икономика8.515.4
Производство на ниски технологии8.014.7
Производство на средни технологии55.119.7
Производство на високи технологии18.922.0
др.7.42.0

Япония. Икономика, перспектива

Picture. Япония. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir