Икономика

Кения. Икономика, 1970-2016

Кения. Икономика, размер

Кения. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.510.512.714.540.070.5
Брутен национален доход2.410.212.014.339.869.8
Добавена стойност2.510.012.013.036.666.6

Picture. Кения. Икономика, дял, %, 1970-2016

Кения. Икономика, ръст

Picture. Кения. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Кения. Икономика, структура

Кения. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство32.128.225.528.227.134.5
Промишленост22.025.221.717.415.413.2
Строителство3.63.63.13.24.95.3
Търговия5.65.75.99.410.18.5
Транспорт5.75.36.77.69.89.4
Услуги31.032.037.234.232.629.2

Picture. Кения. Икономика, структура, %, 2016

Кения. Икономика, качество

Кения. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт224.0646.0541.0460.0967.01 455.0
Селско стопанство71.4172.5130.8116.4240.1474.4
Промишленост48.9153.9111.171.7135.8180.7

Picture. Кения. Икономика, качество, 1970-2016

Кения. Международна търговия

Кения. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.472.02.22.78.310.3
Внос0.492.82.73.813.416.5
Нетен износ-0.024-0.85-0.49-1.0-5.2-6.2

Picture. Кения. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Кения. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор47.311.1
Ресурсно базирана икономика19.724.1
Производство на ниски технологии17.116.3
Производство на средни технологии9.133.8
Производство на високи технологии3.514.3
др.3.30.45

Кения. Икономика, перспектива

Picture. Кения. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir