Икономика

Киргизстан. Икономика, 1990-2016

Киргизстан. Икономика, размер

Киргизстан. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.61.44.86.6
Брутен национален доход2.61.34.56.3
Добавена стойност2.61.34.56.0

Picture. Киргизстан. Икономика, дял, %, 1990-2016

Киргизстан. Икономика, ръст

Picture. Киргизстан. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Киргизстан. Икономика, структура

Киргизстан. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство33.636.618.814.4
Промишленост30.227.022.319.0
Строителство7.94.55.99.3
Търговия4.813.718.522.3
Транспорт6.14.29.88.5
Услуги17.414.124.826.4

Picture. Киргизстан. Икономика, структура, %, 2016

Киргизстан. Икономика, качество

Киргизстан. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт597.0278.0884.01 100.0
Селско стопанство196.695.0154.2145.5
Промишленост176.770.1183.4192.2

Picture. Киргизстан. Икономика, качество, 1990-2016

Киргизстан. Международна търговия

Киргизстан. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ0.760.572.52.4
Внос1.30.653.94.7
Нетен износ-0.53-0.079-1.4-2.3

Picture. Киргизстан. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Киргизстан. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор12.26.2
Ресурсно базирана икономика23.423.9
Производство на ниски технологии9.226.2
Производство на средни технологии10.828.9
Производство на високи технологии5.611.2
др.38.93.5

Киргизстан. Икономика, перспектива

Picture. Киргизстан. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir