Икономика

Коморски острови. Икономика, 1970-2016

Коморски острови. Икономика, размер

Коморски острови. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0370.260.510.421.11.1
Брутен национален доход0.0380.260.510.421.11.2
Добавена стойност0.0360.250.490.411.01.1

Picture. Коморски острови. Икономика, дял, %, 1970-2016

Коморски острови. Икономика, ръст

Picture. Коморски острови. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Коморски острови. Икономика, структура

Коморски острови. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство24.624.630.337.041.442.0
Промишленост8.99.08.08.17.311.5
Строителство7.67.63.13.41.00.34
Търговия21.721.720.715.514.09.0
Транспорт4.84.85.75.86.28.9
Услуги32.332.232.230.130.028.3

Picture. Коморски острови. Икономика, структура, %, 2016

Коморски острови. Икономика, качество

Коморски острови. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт163.0841.01 241.0778.01 549.01 445.0
Селско стопанство39.0201.1361.5279.6626.5596.5
Промишленост14.173.495.161.2110.3162.6

Picture. Коморски острови. Икономика, качество, 1970-2016

Коморски острови. Международна търговия

Коморски острови. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00520.0290.0770.0710.0960.11
Внос0.0190.140.190.140.280.29
Нетен износ-0.014-0.11-0.11-0.067-0.18-0.19

Picture. Коморски острови. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Коморски острови. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор71.121.1
Ресурсно базирана икономика19.727.8
Производство на ниски технологии2.019.0
Производство на средни технологии4.318.3
Производство на високи технологии1.39.1
др.1.64.8

Коморски острови. Икономика, перспектива

Picture. Коморски острови. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir