Икономика

Кувейт. Икономика, 1970-2016

Кувейт. Икономика, размер

Кувейт. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.928.718.537.7115.4110.3
Брутен национален доход2.633.526.144.4124.8119.2
Добавена стойност2.928.518.639.0131.1125.1

Picture. Кувейт. Икономика, дял, %, 1970-2016

Кувейт. Икономика, ръст

Picture. Кувейт. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Кувейт. Икономика, структура

Кувейт. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство0.200.190.870.340.400.44
Промишленост65.770.749.955.156.256.8
Строителство2.73.61.82.11.92.0
Търговия8.37.77.55.84.34.3
Транспорт2.82.43.64.66.35.2
Услуги20.215.436.232.030.831.3

Picture. Кувейт. Икономика, структура, %, 2016

Кувейт. Икономика, качество

Кувейт. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 847.020 907.08 797.018 392.038 497.027 229.0
Селско стопанство7.540.477.665.2173.4135.7
Промишленост2 508.414 671.34 428.210 475.724 582.717 519.6

Picture. Кувейт. Икономика, качество, 1970-2016

Кувейт. Международна търговия

Кувейт. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.722.48.321.377.055.5
Внос0.699.510.711.435.051.9
Нетен износ1.012.9-2.49.941.93.6

Picture. Кувейт. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Кувейт. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор67.211.8
Ресурсно базирана икономика22.311.9
Производство на ниски технологии1.617.7
Производство на средни технологии8.442.4
Производство на високи технологии0.3313.7
др.0.0622.6

Кувейт. Икономика, перспектива

Picture. Кувейт. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir