Икономика

Кайманови острови. Икономика, 1970-2016

Кайманови острови. Икономика, размер

Кайманови острови. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0240.170.932.33.33.8
Брутен национален доход0.0210.160.832.13.03.5
Добавена стойност0.0240.181.02.53.54.1

Picture. Кайманови острови. Икономика, дял, %, 1970-2016

Кайманови острови. Икономика, ръст

Picture. Кайманови острови. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Кайманови острови. Икономика, структура

Кайманови острови. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство0.260.260.240.240.310.34
Промишленост4.54.54.64.54.74.5
Строителство6.16.15.04.73.03.0
Търговия12.011.913.112.112.013.1
Транспорт8.48.57.27.07.17.0
Услуги68.768.769.871.472.972.0

Picture. Кайманови острови. Икономика, структура, %, 2016

Кайманови острови. Икономика, качество

Кайманови острови. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2 577.910 667.037 180.654 630.058 858.863 261.4
Селско стопанство6.828.197.8143.5196.0225.7
Промишленост119.2492.21 845.42 709.42 979.43 009.9

Picture. Кайманови острови. Икономика, качество, 1970-2016

Кайманови острови. Международна търговия

Кайманови острови. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0170.120.601.42.02.4
Внос0.0170.120.541.42.02.4
Нетен износ-0.0003-0.00190.0520.0200.0220.025

Picture. Кайманови острови. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Кайманови острови. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор1.34.1
Ресурсно базирана икономика4.914.4
Производство на ниски технологии0.996.9
Производство на средни технологии63.253.9
Производство на високи технологии1.54.7
др.28.016.0

Кайманови острови. Икономика, перспектива

Picture. Кайманови острови. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir