Икономика

Лаос. Икономика, 1970-2016

Лаос. Икономика, размер

Лаос. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.120.330.901.87.315.8
Брутен национален доход0.120.330.901.76.815.1
Добавена стойност0.120.330.861.76.814.0

Picture. Лаос. Икономика, дял, %, 1970-2016

Лаос. Икономика, ръст

Picture. Лаос. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Лаос. Икономика, структура

Лаос. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство41.641.346.733.623.619.5
Промишленост9.49.76.619.926.626.2
Строителство5.14.96.34.24.46.3
Търговия14.514.513.115.316.816.1
Транспорт6.16.23.93.94.03.4
Услуги23.323.323.523.024.728.5

Picture. Лаос. Икономика, структура, %, 2016

Лаос. Икономика, качество

Лаос. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт44.0102.0212.0339.01 171.02 339.0
Селско стопанство18.242.094.6109.1257.9403.0
Промишленост4.19.913.364.7290.5542.7

Picture. Лаос. Икономика, качество, 1970-2016

Лаос. Международна търговия

Лаос. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00530.0140.100.542.64.6
Внос0.0120.0330.220.802.76.2
Нетен износ-0.0069-0.019-0.12-0.25-0.19-1.5

Picture. Лаос. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Лаос. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор28.27.7
Ресурсно базирана икономика32.325.6
Производство на ниски технологии7.014.8
Производство на средни технологии6.235.8
Производство на високи технологии5.611.3
др.20.74.9

Лаос. Икономика, перспектива

Picture. Лаос. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir