Икономика

Сейнт Лусия. Икономика, 1970-2016

Сейнт Лусия. Икономика, размер

Сейнт Лусия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0340.150.460.781.21.4
Брутен национален доход0.0330.150.420.721.21.3
Добавена стойност0.0290.130.410.691.11.2

Picture. Сейнт Лусия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Сейнт Лусия. Икономика, ръст

Picture. Сейнт Лусия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Сейнт Лусия. Икономика, структура

Сейнт Лусия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство12.810.211.75.82.93.0
Промишленост10.011.89.89.27.77.3
Строителство7.68.95.57.97.86.2
Търговия20.622.522.919.122.923.5
Транспорт9.515.620.618.418.617.2
Услуги39.431.029.439.740.242.8

Picture. Сейнт Лусия. Икономика, структура, %, 2016

Сейнт Лусия. Икономика, качество

Сейнт Лусия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт327.01 283.03 365.04 984.07 210.07 848.0
Селско стопанство35.6114.1347.4256.8182.9201.1
Промишленост27.9131.6291.8405.2490.7485.3

Picture. Сейнт Лусия. Икономика, качество, 1970-2016

Сейнт Лусия. Международна търговия

Сейнт Лусия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0160.0890.280.380.610.67
Внос0.0280.130.330.450.790.62
Нетен износ-0.012-0.036-0.040-0.069-0.180.048

Picture. Сейнт Лусия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Сейнт Лусия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор8.640.4
Ресурсно базирана икономика63.937.6
Производство на ниски технологии8.66.0
Производство на средни технологии8.38.2
Производство на високи технологии8.23.3
др.2.34.5

Сейнт Лусия. Икономика, перспектива

Picture. Сейнт Лусия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir