Икономика

Шри Ланка. Икономика, 1970-2016

Шри Ланка. Икономика, размер

Шри Ланка. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.84.99.419.156.781.3
Брутен национален доход2.84.99.218.856.179.0
Добавена стойност2.03.56.614.050.974.5

Picture. Шри Ланка. Икономика, дял, %, 1970-2016

Шри Ланка. Икономика, ръст

Picture. Шри Ланка. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Шри Ланка. Икономика, структура

Шри Ланка. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство31.823.420.814.29.58.2
Промишленост20.226.827.027.423.821.0
Строителство5.38.56.26.05.88.6
Търговия11.211.213.116.113.813.4
Транспорт10.812.011.612.312.114.0
Услуги20.718.121.224.035.034.8

Picture. Шри Ланка. Икономика, структура, %, 2016

Шри Ланка. Икономика, качество

Шри Ланка. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт225.0325.0542.01 019.02 808.03 910.0
Селско стопанство52.054.879.9106.1238.6294.2
Промишленост33.162.8103.5205.0600.9751.8

Picture. Шри Ланка. Икономика, качество, 1970-2016

Шри Ланка. Международна търговия

Шри Ланка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.581.32.46.411.117.4
Внос0.662.23.18.115.223.6
Нетен износ-0.072-0.91-0.63-1.7-4.1-6.2

Picture. Шри Ланка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Шри Ланка. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор20.913.8
Ресурсно базирана икономика16.922.6
Производство на ниски технологии53.320.2
Производство на средни технологии6.629.4
Производство на високи технологии1.811.6
др.0.522.4

Шри Ланка. Икономика, перспектива

Picture. Шри Ланка. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir