Икономика

Либерия. Икономика, 1970-2016

Либерия. Икономика, размер

Либерия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.320.930.600.641.32.8
Брутен национален доход0.360.960.530.521.12.4
Добавена стойност0.300.830.560.600.993.0

Picture. Либерия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Либерия. Икономика, ръст

Picture. Либерия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Либерия. Икономика, структура

Либерия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство24.719.653.471.770.772.9
Промишленост35.630.713.20.498.77.2
Строителство4.84.03.30.142.61.6
Търговия11.19.76.416.55.15.1
Транспорт8.37.59.84.75.55.6
Услуги15.428.513.86.47.47.6

Picture. Либерия. Икономика, структура, %, 2016

Либерия. Икономика, качество

Либерия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт223.0495.0284.0224.0327.0598.0
Селско стопанство51.685.9143.2150.2176.2474.0
Промишленост74.6134.535.51.021.846.8

Picture. Либерия. Икономика, качество, 1970-2016

Либерия. Международна търговия

Либерия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.190.630.200.200.220.80
Внос0.130.630.170.250.671.5
Нетен износ0.053-0.00050.038-0.049-0.46-0.71

Picture. Либерия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Либерия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор30.22.1
Ресурсно базирана икономика15.35.5
Производство на ниски технологии0.232.4
Производство на средни технологии29.069.2
Производство на високи технологии0.451.4
др.24.819.4

Либерия. Икономика, перспектива

Picture. Либерия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir