Икономика

Литва. Икономика, 1990-2016

Литва. Икономика, размер

Литва. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт10.311.537.142.8
Брутен национален доход10.311.336.441.1
Добавена стойност10.210.333.438.5

Picture. Литва. Икономика, дял, %, 1990-2016

Литва. Икономика, ръст

Picture. Литва. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Литва. Икономика, структура

Литва. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство25.56.33.33.3
Промишленост18.923.623.222.2
Строителство9.46.05.86.5
Търговия8.618.119.119.8
Транспорт7.613.215.615.4
Услуги29.932.832.932.8

Picture. Литва. Икономика, структура, %, 2016

Литва. Икономика, качество

Литва. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт2 775.03 295.011 886.014 707.0
Селско стопанство702.1183.8355.5439.3
Промишленост521.6691.42 483.72 932.3

Picture. Литва. Икономика, качество, 1990-2016

Литва. Международна търговия

Литва. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ4.04.424.331.8
Внос4.95.225.031.3
Нетен износ-0.89-0.71-0.700.55

Picture. Литва. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Литва. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор10.921.4
Ресурсно базирана икономика30.615.9
Производство на ниски технологии19.713.7
Производство на средни технологии26.632.1
Производство на високи технологии9.411.7
др.2.95.2

Литва. Икономика, перспектива

Picture. Литва. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir