Икономика

Латвия. Икономика, 1990-2016

Латвия. Икономика, размер

Латвия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт9.77.923.827.6
Брутен национален доход9.87.924.127.5
Добавена стойност9.37.121.123.8

Picture. Латвия. Икономика, дял, %, 1990-2016

Латвия. Икономика, ръст

Picture. Латвия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Латвия. Икономика, структура

Латвия. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство21.75.14.44.0
Промишленост35.719.618.416.2
Строителство10.17.05.05.3
Търговия6.215.417.316.8
Транспорт12.317.515.213.7
Услуги14.135.439.744.0

Picture. Латвия. Икономика, структура, %, 2016

Латвия. Икономика, качество

Латвия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 631.03 329.011 216.013 993.0
Селско стопанство760.1152.5442.0479.2
Промишленост1 251.4582.91 830.01 952.2

Picture. Латвия. Икономика, качество, 1990-2016

Латвия. Международна търговия

Латвия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ3.82.912.816.6
Внос4.23.613.116.3
Нетен износ-0.40-0.63-0.350.25

Picture. Латвия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Латвия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор14.111.0
Ресурсно базирана икономика30.221.5
Производство на ниски технологии13.714.8
Производство на средни технологии18.426.1
Производство на високи технологии15.216.5
др.8.310.2

Латвия. Икономика, перспектива

Picture. Латвия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir