Икономика

Либия. Икономика, 1970-2016

Либия. Икономика, размер

Либия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт4.038.231.138.580.943.0
Брутен национален доход3.337.131.438.780.944.2
Добавена стойност3.937.134.941.081.440.2

Picture. Либия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Либия. Икономика, ръст

Picture. Либия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Либия. Икономика, структура

Либия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство2.61.86.86.52.50.90
Промишленост64.466.033.940.666.265.6
Строителство5.87.85.87.07.81.5
Търговия2.83.77.56.24.34.7
Транспорт3.43.57.06.04.33.4
Услуги20.917.139.133.615.023.8

Picture. Либия. Икономика, структура, %, 2016

Либия. Икономика, качество

Либия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 865.011 861.07 007.07 183.013 121.06 826.0
Селско стопанство47.4209.7530.8496.9325.557.4
Промишленост1 169.97 610.12 661.93 113.68 727.04 192.8

Picture. Либия. Икономика, качество, 1970-2016

Либия. Международна търговия

Либия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ3.128.212.313.657.616.5
Внос1.415.39.75.936.924.7
Нетен износ1.712.92.77.720.6-8.2

Picture. Либия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Либия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор67.714.1
Ресурсно базирана икономика9.524.3
Производство на ниски технологии1.715.9
Производство на средни технологии5.134.5
Производство на високи технологии0.1410.4
др.15.90.75

Либия. Икономика, перспектива

Picture. Либия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir