Икономика

Мароко. Икономика, 1970-2016

Мароко. Икономика, размер

Мароко. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт4.622.130.338.993.2103.6
Брутен национален доход4.621.529.438.291.9101.7
Добавена стойност4.019.226.834.783.691.4

Picture. Мароко. Икономика, дял, %, 1970-2016

Мароко. Икономика, ръст

Picture. Мароко. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Мароко. Икономика, структура

Мароко. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство21.619.718.613.314.413.6
Промишленост24.326.126.325.322.723.0
Строителство3.95.64.74.75.96.5
Търговия20.815.013.514.511.811.5
Транспорт5.87.18.37.67.96.5
Услуги23.726.328.534.637.138.8

Picture. Мароко. Икономика, структура, %, 2016

Мароко. Икономика, качество

Мароко. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт290.01 104.01 219.01 348.02 876.02 937.0
Селско стопанство53.8189.3200.8159.9372.3353.2
Промишленост60.5250.4283.9304.4586.1596.8

Picture. Мароко. Икономика, качество, 1970-2016

Мароко. Международна търговия

Мароко. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.864.17.810.530.036.4
Внос0.976.09.212.740.147.0
Нетен износ-0.12-2.0-1.4-2.2-10.1-10.6

Picture. Мароко. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Мароко. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор20.115.7
Ресурсно базирана икономика15.120.6
Производство на ниски технологии21.015.2
Производство на средни технологии36.837.5
Производство на високи технологии5.59.8
др.1.51.3

Мароко. Икономика, перспектива

Picture. Мароко. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir