Икономика

Монако. Икономика, 1970-2016

Монако. Икономика, размер

Монако. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.281.32.42.65.46.5
Брутен национален доход0.281.32.42.65.46.5
Добавена стойност0.291.42.52.75.46.5

Picture. Монако. Икономика, дял, %, 1970-2016

Монако. Икономика, ръст

Picture. Монако. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Монако. Икономика, структура

Монако. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Промишленост6.16.16.16.15.83.9
Строителство6.76.76.76.77.114.3
Търговия39.939.939.939.925.920.7
Транспорт9.49.49.49.59.68.0
Услуги37.837.837.837.851.653.0

Picture. Монако. Икономика, структура, %, 2016

Монако. Икономика, качество

Монако. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт12 097.350 172.682 621.881 354.7144 561.1168 004.4
Промишленост752.03 118.75 135.75 071.28 456.56 611.2

Picture. Монако. Икономика, качество, 1970-2016

Монако. Международна търговия

Монако. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0450.280.510.741.41.9
Внос0.0440.300.530.711.52.0
Нетен износ0.0013-0.021-0.0190.028-0.10-0.13

Picture. Монако. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Монако. Икономика, перспектива

Picture. Монако. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir