Икономика

Молдова. Икономика, 1990-2016

Молдова. Икономика, размер

Молдова. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт4.01.35.86.8
Брутен национален доход4.01.46.37.2
Добавена стойност3.91.25.05.9

Picture. Молдова. Икономика, дял, %, 1990-2016

Молдова. Икономика, ръст

Picture. Молдова. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Молдова. Икономика, структура

Молдова. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство34.928.314.114.0
Промишленост33.218.316.016.9
Строителство6.63.04.03.4
Търговия5.014.716.517.7
Транспорт6.710.414.113.0
Услуги13.725.435.435.1

Picture. Молдова. Икономика, структура, %, 2016

Молдова. Икономика, качество

Молдова. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт911.0307.01 423.01 668.0
Селско стопанство315.378.0171.4204.5
Промишленост300.050.5194.8246.3

Picture. Молдова. Икономика, качество, 1990-2016

Молдова. Международна търговия

Молдова. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ1.90.642.33.0
Внос2.00.994.64.8
Нетен износ-0.089-0.35-2.3-1.9

Picture. Молдова. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Молдова. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор31.49.6
Ресурсно базирана икономика17.224.2
Производство на ниски технологии31.118.6
Производство на средни технологии16.728.9
Производство на високи технологии2.88.8
др.0.779.9

Молдова. Икономика, перспектива

Picture. Молдова. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir