Икономика

Черна гора. Икономика, 1990-2016

Черна гора. Икономика, размер

Черна гора. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.10.994.14.4
Брутен национален доход2.31.04.14.4
Добавена стойност2.00.903.53.6

Picture. Черна гора. Икономика, дял, %, 1990-2016

Черна гора. Икономика, ръст

Picture. Черна гора. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Черна гора. Икономика, структура

Черна гора. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство12.112.39.29.0
Промишленост21.320.614.612.3
Строителство4.14.25.96.8
Търговия15.716.519.623.4
Транспорт12.511.112.49.6
Услуги34.535.338.338.8

Picture. Черна гора. Икономика, структура, %, 2016

Черна гора. Икономика, качество

Черна гора. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 491.01 616.06 628.06 958.0
Селско стопанство382.9180.9509.0519.9
Промишленост674.7303.0808.9710.3

Picture. Черна гора. Икономика, качество, 1990-2016

Черна гора. Международна търговия

Черна гора. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ0.650.301.51.8
Внос1.20.502.62.8
Нетен износ-0.53-0.20-1.1-0.98

Picture. Черна гора. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Черна гора. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор24.612.6
Ресурсно базирана икономика39.526.7
Производство на ниски технологии7.720.2
Производство на средни технологии10.325.9
Производство на високи технологии5.211.7
др.12.72.8

Черна гора. Икономика, перспектива

Picture. Черна гора. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir