Икономика

Маршалови острови. Икономика, 1970-2016

Маршалови острови. Икономика, размер

Маршалови острови. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.00850.0270.0790.110.160.18
Брутен национален доход0.0110.0340.0990.150.200.25
Добавена стойност0.00780.0250.0730.100.160.18

Picture. Маршалови острови. Икономика, дял, %, 1970-2016

Маршалови острови. Икономика, ръст

Picture. Маршалови острови. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Маршалови острови. Икономика, структура

Маршалови острови. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство9.79.79.610.415.617.0
Промишленост0.370.370.625.05.45.2
Строителство12.212.211.76.46.15.5
Търговия25.925.924.819.116.115.3
Транспорт-3.7-3.7-2.19.88.29.6
Услуги55.555.555.349.348.547.4

Picture. Маршалови острови. Икономика, структура, %, 2016

Маршалови острови. Икономика, качество

Маршалови острови. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт416.0882.01 675.02 128.03 143.03 449.0
Селско стопанство37.379.0148.8209.0468.6570.8
Промишленост1.43.09.699.9163.7174.8

Picture. Маршалови острови. Икономика, качество, 1970-2016

Маршалови острови. Международна търговия

Маршалови острови. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00510.0160.0230.0360.0730.097
Внос0.00780.0230.0920.100.190.19
Нетен износ-0.0027-0.0072-0.070-0.064-0.11-0.090

Picture. Маршалови острови. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Маршалови острови. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор10.30.52
Ресурсно базирана икономика8.01.6
Производство на ниски технологии4.70.59
Производство на средни технологии67.487.0
Производство на високи технологии2.50.13
др.7.010.1

Маршалови острови. Икономика, перспектива

Picture. Маршалови острови. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir