Икономика

Централна Африка. Икономика, 1970-2016

Централна Африка. Икономика, размер

Централна Африка. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт11.342.154.043.6185.0225.2
Брутен национален доход10.840.349.337.8163.6214.5
Добавена стойност10.940.053.542.1182.0219.9

Picture. Централна Африка. Икономика, дял, %, 1970-2016

Централна Африка. Икономика, ръст

Picture. Централна Африка. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Централна Африка. Икономика, структура

Централна Африка. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство17.719.820.315.210.412.0
Промишленост30.631.229.345.843.334.5
Строителство4.94.54.43.36.88.3
Търговия14.313.314.212.114.317.5
Транспорт6.98.98.87.55.96.6
Услуги25.622.223.116.119.221.1

Picture. Централна Африка. Икономика, структура, %, 2016

Централна Африка. Икономика, качество

Централна Африка. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт274.0785.0757.0454.01 408.01 420.0
Селско стопанство46.8147.4151.966.8143.8166.5
Промишленост81.1232.9219.7200.9599.9477.9

Picture. Централна Африка. Икономика, качество, 1970-2016

Централна Африка. Международна търговия

Централна Африка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ4.314.917.920.0103.061.7
Внос4.314.815.315.078.666.5
Нетен износ-0.0700.192.65.124.4-4.8

Picture. Централна Африка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Централна Африка. Икономика, перспектива

Picture. Централна Африка. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir