Икономика

Македония. Икономика, 1990-2016

Македония. Икономика, размер

Македония. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.93.89.410.7
Брутен национален доход2.93.79.310.3
Добавена стойност2.53.28.19.3

Picture. Македония. Икономика, дял, %, 1990-2016

Македония. Икономика, ръст

Picture. Македония. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Македония. Икономика, структура

Македония. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство9.112.011.710.5
Промишленост27.718.717.919.9
Строителство8.46.76.58.6
Търговия8.411.914.117.2
Транспорт7.29.78.37.9
Услуги39.241.141.536.0

Picture. Македония. Икономика, структура, %, 2016

Македония. Икономика, качество

Македония. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 459.01 854.04 543.05 163.0
Селско стопанство113.6187.2459.8470.4
Промишленост346.1292.5703.0891.8

Picture. Македония. Икономика, качество, 1990-2016

Македония. Международна търговия

Македония. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ0.541.23.75.4
Внос0.821.85.57.0
Нетен износ-0.28-0.54-1.7-1.6

Picture. Македония. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Македония. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор7.120.8
Ресурсно базирана икономика11.722.1
Производство на ниски технологии23.918.4
Производство на средни технологии53.629.2
Производство на високи технологии3.47.8
др.0.361.8

Македония. Икономика, перспектива

Picture. Македония. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir