Икономика

Мали. Икономика, 1970-2016

Мали. Икономика, размер

Мали. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.321.72.73.010.714.0
Брутен национален доход0.321.62.72.910.313.5
Добавена стойност0.361.72.72.79.912.9

Picture. Мали. Икономика, дял, %, 1970-2016

Мали. Икономика, ръст

Picture. Мали. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Мали. Икономика, структура

Мали. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство76.354.944.234.934.939.8
Промишленост7.48.411.616.217.414.2
Строителство2.04.63.67.68.05.0
Търговия4.710.613.112.312.912.5
Транспорт1.73.75.36.95.66.1
Услуги7.917.722.122.221.222.3

Picture. Мали. Икономика, структура, %, 2016

Мали. Икономика, качество

Мали. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт54.0233.0323.0269.0708.0778.0
Селско стопанство45.9135.0141.287.1228.9286.6
Промишленост4.420.537.240.4113.7102.1

Picture. Мали. Икономика, качество, 1970-2016

Мали. Международна търговия

Мали. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0580.320.340.662.42.9
Внос0.0620.540.750.973.83.8
Нетен износ-0.0048-0.22-0.40-0.31-1.3-0.95

Picture. Мали. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Мали. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор17.69.2
Ресурсно базирана икономика1.935.7
Производство на ниски технологии0.8910.4
Производство на средни технологии4.329.4
Производство на високи технологии0.5114.0
др.74.71.3

Мали. Икономика, перспектива

Picture. Мали. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir