Икономика

Мианмар. Икономика, 1970-2016

Мианмар. Икономика, размер

Мианмар. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.75.95.27.341.465.7
Брутен национален доход2.86.15.47.341.465.5
Добавена стойност2.65.95.27.341.465.7

Picture. Мианмар. Икономика, дял, %, 1970-2016

Мианмар. Икономика, ръст

Picture. Мианмар. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Мианмар. Икономика, структура

Мианмар. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство41.546.557.357.236.925.3
Промишленост11.611.08.77.921.828.6
Строителство1.71.71.81.84.66.4
Търговия25.926.222.724.020.020.1
Транспорт5.43.52.76.012.413.2
Услуги13.911.16.83.04.36.5

Picture. Мианмар. Икономика, структура, %, 2016

Мианмар. Икономика, качество

Мианмар. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт102.0177.0128.0158.0826.01 242.0
Селско стопанство41.682.473.390.4304.4313.7
Промишленост11.619.511.212.5180.4355.0

Picture. Мианмар. Икономика, качество, 1970-2016

Мианмар. Международна търговия

Мианмар. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.100.490.101.98.110.5
Внос0.340.710.192.36.314.5
Нетен износ-0.24-0.22-0.088-0.371.9-4.0

Picture. Мианмар. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Мианмар. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор58.54.7
Ресурсно базирана икономика16.231.9
Производство на ниски технологии16.114.5
Производство на средни технологии5.540.2
Производство на високи технологии2.58.2
др.1.20.49

Мианмар. Икономика, перспектива

Picture. Мианмар. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir