Икономика

Макао. Икономика, 1970-2016

Макао. Икономика, размер

Макао. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.171.03.26.728.145.3
Брутен национален доход0.191.13.56.825.141.5
Добавена стойност0.171.03.35.418.430.7

Picture. Макао. Икономика, дял, %, 1970-2016

Макао. Икономика, ръст

Picture. Макао. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Макао. Икономика, структура

Макао. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Промишленост19.819.818.411.91.91.5
Строителство5.15.15.32.25.56.6
Търговия7.57.57.59.114.314.6
Транспорт3.03.03.07.03.63.2
Услуги64.664.665.769.874.774.2

Picture. Макао. Икономика, структура, %, 2016

Макао. Икономика, качество

Макао. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт676.04 233.09 365.015 703.052 375.074 018.0
Промишленост135.0845.61 778.11 506.9651.2730.4

Picture. Макао. Икономика, качество, 1970-2016

Макао. Международна търговия

Макао. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.191.13.26.024.734.5
Внос0.171.02.54.09.215.6
Нетен износ0.0200.120.682.115.518.8

Picture. Макао. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Макао. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор4.27.5
Ресурсно базирана икономика14.716.2
Производство на ниски технологии31.929.2
Производство на средни технологии34.125.8
Производство на високи технологии14.715.7
др.0.415.7

Макао. Икономика, перспектива

Picture. Макао. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir