Икономика

Мавритания. Икономика, 1970-2016

Мавритания. Икономика, размер

Мавритания. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.321.51.61.34.34.7
Брутен национален доход0.271.31.51.34.34.5
Добавена стойност0.361.51.61.24.14.3

Picture. Мавритания. Икономика, дял, %, 1970-2016

Мавритания. Икономика, ръст

Picture. Мавритания. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Мавритания. Икономика, структура

Мавритания. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство44.151.345.835.921.323.4
Промишленост23.513.920.024.034.626.0
Строителство3.13.13.13.46.310.1
Търговия2.13.25.08.97.68.8
Транспорт2.32.92.43.64.75.9
Услуги25.025.623.724.325.525.8

Picture. Мавритания. Икономика, структура, %, 2016

Мавритания. Икономика, качество

Мавритания. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт282.0975.0799.0477.01 202.01 085.0
Селско стопанство137.4490.2366.8163.9243.9233.9
Промишленост73.1132.8159.9109.5396.9259.6

Picture. Мавритания. Икономика, качество, 1970-2016

Мавритания. Международна търговия

Мавритания. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0900.260.500.392.21.7
Внос0.0780.520.660.592.72.5
Нетен износ0.012-0.26-0.16-0.20-0.45-0.83

Picture. Мавритания. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Мавритания. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор42.712.8
Ресурсно базирана икономика41.628.6
Производство на ниски технологии0.2719.1
Производство на средни технологии1.228.6
Производство на високи технологии0.288.2
др.14.02.6

Мавритания. Икономика, перспектива

Picture. Мавритания. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir