Икономика

Монсерат. Икономика, 1970-2016

Монсерат. Икономика, размер

Монсерат. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.00780.0280.0750.0360.0560.062
Брутен национален доход0.00780.0280.0740.0330.0520.061
Добавена стойност0.00690.0260.0670.0320.0510.055

Picture. Монсерат. Икономика, дял, %, 1970-2016

Монсерат. Икономика, ръст

Picture. Монсерат. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Монсерат. Икономика, структура

Монсерат. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство4.43.52.21.31.11.7
Промишленост11.010.95.23.75.16.5
Строителство10.07.630.413.78.26.5
Търговия32.830.919.911.07.58.6
Транспорт5.65.69.412.56.78.2
Услуги36.141.632.857.871.468.6

Picture. Монсерат. Икономика, структура, %, 2016

Монсерат. Икономика, качество

Монсерат. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт670.02 375.07 029.27 253.411 228.012 044.1
Селско стопанство26.174.4140.082.2109.4176.0
Промишленост65.0232.4326.1234.7524.4686.7

Picture. Монсерат. Икономика, качество, 1970-2016

Монсерат. Международна търговия

Монсерат. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00170.00590.0190.0170.0120.018
Внос0.00670.0230.0550.0420.0430.059
Нетен износ-0.0050-0.017-0.036-0.024-0.030-0.041

Picture. Монсерат. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Монсерат. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор37.88.8
Ресурсно базирана икономика9.243.4
Производство на ниски технологии6.511.7
Производство на средни технологии27.223.2
Производство на високи технологии8.29.1
др.11.13.8

Монсерат. Икономика, перспектива

Picture. Монсерат. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir