Икономика

Малта. Икономика, 1970-2016

Малта. Икономика, размер

Малта. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.261.32.64.18.711.0
Брутен национален доход0.281.42.83.98.410.3
Добавена стойност0.221.22.43.67.69.6

Picture. Малта. Икономика, дял, %, 1970-2016

Малта. Икономика, ръст

Picture. Малта. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Малта. Икономика, структура

Малта. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство7.33.63.52.31.71.4
Промишленост20.628.225.023.414.29.7
Строителство11.78.07.05.94.74.0
Търговия28.423.223.920.215.616.3
Транспорт6.310.810.112.411.711.6
Услуги25.726.230.635.952.156.9

Picture. Малта. Икономика, структура, %, 2016

Малта. Икономика, качество

Малта. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт810.03 880.07 230.010 218.021 005.025 616.0
Селско стопанство50.5133.8225.6203.3305.9305.3
Промишленост142.01 035.91 632.12 108.12 585.42 169.2

Picture. Малта. Икономика, качество, 1970-2016

Малта. Международна търговия

Малта. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.171.52.94.813.415.4
Внос0.251.53.25.113.514.1
Нетен износ-0.0850.0051-0.27-0.29-0.0801.2

Picture. Малта. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Малта. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор4.85.8
Ресурсно базирана икономика27.832.0
Производство на ниски технологии6.87.2
Производство на средни технологии11.033.4
Производство на високи технологии46.415.4
др.3.36.2

Малта. Икономика, перспектива

Picture. Малта. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir