Икономика

Малдиви. Икономика, 1970-2016

Малдиви. Икономика, размер

Малдиви. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0420.0930.280.892.64.2
Брутен национален доход0.0400.0880.270.882.64.3
Добавена стойност0.0340.0760.270.802.43.6

Picture. Малдиви. Икономика, дял, %, 1970-2016

Малдиви. Икономика, ръст

Picture. Малдиви. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Малдиви. Икономика, структура

Малдиви. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство22.817.89.06.06.16.8
Промишленост4.75.85.16.94.54.2
Строителство3.35.73.54.55.77.0
Търговия26.222.934.536.635.332.9
Транспорт15.316.76.911.715.114.5
Услуги27.631.141.134.333.534.5

Picture. Малдиви. Икономика, структура, %, 2016

Малдиви. Икономика, качество

Малдиви. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт366.0588.01 257.03 161.07 100.09 875.0
Селско стопанство67.486.0108.0171.2400.0580.5
Промишленост13.927.961.5197.6296.7357.0

Picture. Малдиви. Икономика, качество, 1970-2016

Малдиви. Международна търговия

Малдиви. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0300.0660.200.611.73.4
Внос0.0240.0520.160.461.73.2
Нетен износ0.00670.0150.0440.150.0450.24

Picture. Малдиви. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Малдиви. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор80.417.5
Ресурсно базирана икономика13.741.3
Производство на ниски технологии1.312.1
Производство на средни технологии1.117.9
Производство на високи технологии1.010.8
др.2.40.43

Малдиви. Икономика, перспектива

Picture. Малдиви. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir