Икономика

Малави. Икономика, 1970-2016

Малави. Икономика, размер

Малави. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.582.23.23.27.05.3
Брутен национален доход0.572.13.33.16.95.2
Добавена стойност0.682.33.13.06.54.8

Picture. Малави. Икономика, дял, %, 1970-2016

Малави. Икономика, ръст

Picture. Малави. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Малави. Икономика, структура

Малави. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство69.249.446.041.431.925.1
Промишленост11.821.625.416.813.211.9
Строителство6.412.45.22.73.24.5
Търговия3.03.46.310.718.721.4
Транспорт1.62.02.44.36.76.8
Услуги8.111.114.724.026.330.3

Picture. Малави. Икономика, структура, %, 2016

Малави. Икономика, качество

Малави. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт126.0363.0336.0277.0459.0294.0
Селско стопанство102.3188.1149.3108.8135.966.4
Промишленост17.482.482.444.156.131.4

Picture. Малави. Икономика, качество, 1970-2016

Малави. Международна търговия

Малави. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0740.330.480.471.21.8
Внос0.130.540.710.692.82.4
Нетен износ-0.052-0.21-0.23-0.22-1.6-0.65

Picture. Малави. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Малави. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор67.09.4
Ресурсно базирана икономика12.717.8
Производство на ниски технологии5.414.7
Производство на средни технологии12.235.7
Производство на високи технологии1.417.9
др.1.24.5

Малави. Икономика, перспектива

Picture. Малави. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir