Икономика

Мексико. Икономика, 1970-2016

Мексико. Икономика, размер

Мексико. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт44.2231.9293.4707.91 057.81 076.9
Брутен национален доход43.5224.9283.9690.91 046.31 069.8
Добавена стойност42.6222.9280.9674.91 014.91 009.5

Picture. Мексико. Икономика, дял, %, 1970-2016

Мексико. Икономика, ръст

Picture. Мексико. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Мексико. Икономика, структура

Мексико. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство11.47.87.53.53.43.6
Промишленост25.232.531.728.325.623.4
Строителство5.97.34.57.68.17.9
Търговия25.523.221.920.218.622.2
Транспорт4.76.47.38.28.78.2
Услуги27.322.827.132.235.634.8

Picture. Мексико. Икономика, структура, %, 2016

Мексико. Икономика, качество

Мексико. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт850.03 343.03 437.06 959.09 016.08 444.0
Селско стопанство93.0252.1245.9231.3290.2283.1
Промишленост206.11 043.81 044.51 874.82 213.31 850.3

Picture. Мексико. Икономика, качество, 1970-2016

Мексико. Международна търговия

Мексико. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ3.126.448.8179.9314.1399.8
Внос4.532.751.7191.3328.6421.1
Нетен износ-1.4-6.3-2.8-11.5-14.4-21.3

Picture. Мексико. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Мексико. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор10.38.0
Ресурсно базирана икономика7.113.6
Производство на ниски технологии9.613.0
Производство на средни технологии47.737.6
Производство на високи технологии22.424.1
др.2.83.6

Мексико. Икономика, перспектива

Picture. Мексико. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir